วิธีการตรวจสอบและอัพเดทเฟิร์มแวร์ กล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

  1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า : กดปุ่ม Home > ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท (หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง)
  2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนลงไปที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์(Device Preferences) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  3. เลือก เกี่ยวกับ (About) > การอัปเดตระบบ (System update) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  4. ระบบจะทำการตรวจหาการอัปเดต (Checking for up to date)
  5. หากเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้ว หน้าจะแจ้งว่า ระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว (Your system is up to date) เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Back ที่รีโมท
  6. ตรวจสอบเวอร์ชั่นผู้ใช้งาน (User Version) โดยเลื่อนลงไปล่างสุด
  7. และตรวจสอบเวอร์ชั่นย่อย ได้ที่หัวข้อ บิวด์ (Build)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก