วิธีการเปิดและปิดไฟขอบสีฟ้า กล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

 1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า : กดปุ่ม Home > ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท (หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง)
 2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ สัญญาณไฟบนกล่อง (Light on TrueIDTV Box) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 3. การเปิดและปิดสัญญาณไฟ :
  การเปิดสัญญาณไฟ : เลือก เปิด/ปิด สัญญาณไฟ (Indicator lights) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท ให้สัญลักษณ์ด้านขวาที่หน้าจอเป็นสีฟ้า
  การปิดสัญญาณไฟ : เลือก เปิด/ปิด สัญญาณไฟ (Indicator lights) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท ให้สัญลักษณ์ด้านขวาที่หน้าจอเป็นสีเทา
 4. การตั้งเวลาเปิดและปิด สัญญาณไฟ :
  เลื่อนลงไปที่ ตั้งเวลา เปิด/ปิด (Set time) ค่าเดิมจะถูกตั้งไว้ที่ สว่างตลอด (Always on)
  สามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการได้ ว่าจะเป็น สว่างตลอด (Always on) หรือ สว่าง… นาที (On for..min) โดยหากตั้งเวลาไว้ เมื่อครบกำหนดเวลา ไฟจะดับและไม่ติดอีกเลย จนกว่าจะมีการปิดเปิดเครื่อง

ข้อควรทราบ: สัญญาณไฟเส้นสีฟ้ารอบตัว จะอยู่ตลอด ยกเว้นบางกรณีดังนี้

 • กรณีอยู่ในสถานะ Standby
 • ขณะที่อยู่ในเมนูการตั้งค่า (Settings)
 • ขณะใช้งาน Application เช่น Google Play Store, Youtube, Netflix และอื่นๆ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก