วิธีเพิ่มทางลัดแอปพลิเคชัน ไว้ที่หน้า Home บนกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

  1. เข้าสู่หน้าจอการหลัก : กดปุ่ม Home (หรือกดปุ่ม Home ค้างเพื่อเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ได้ทันที) ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่
    แถวแอปพลิเคชัน (Application) และเลื่อนไปขวาสุด ที่กรอบเครื่องหมาย + และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ App ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ok ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จะพบ pop up ขึ้นให้เลือก เพิ่มไปที่หน้าหลัก (Home)
  3. จากนั้นจะพบกับทางลัด (Shortcut) ของ App บนแถวของหน้าแอพพลิเคชัน ในหน้าจอหลัก (Home)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก