วิธีลบแอปพลิเคชัน บนกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

  1. เข้าสู่หน้าจอการหลัก : กดปุ่ม Home ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่แถวแอปพลิเคชัน (Application) และเลื่อนไปที่ App ที่ต้องการจะลบ
    แล้วกดปุ่ม OK ค้างไว้ 2 วินาที จะพบ Pop up เลือก ถอนการติดตั้ง (Uninstall)
  2. หรือเข้าหน้า App เพิ่มเติม โดย : กดปุ่ม Home ค้างไว้ ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่แถวแอปพลิเคชัน (Application)
    และเลื่อนไปที่ App ที่ต้องการจะลบ แล้วกดปุ่ม OK ค้างไว้ 2 วินาที จะพบ Pop up เลือก ถอนการติดตั้ง (Uninstall)
  3. เลือก ตกลง (OK) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  4. ด้านล่างหน้าจอจะพบข้อความแจ้ง ถอนการติดตั้งเสร็จแล้ว (Uninstall finished)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก