คู่มือการใช้งานมะลิปัญญาประดิษฐ์ แจ้งปัญหาการใช้งานทรูวิชั่นส์ บน True iService

1. กดปุ่ม แจ้งปัญหาการใช้งาน

2. เลือกผลิตภัณฑ์ ทรูวิชั่นส์

3. เลือก หมายเลข ที่ต้องการแจ้งเสียทรูวิชั่นส์

4. เลือกอาการที่พบปัญหาการใช้งาน ทรูวิชั่นส์

5. มะลิแนะนำการ แก้ไขปัญหาการใช้งาน ทรูวิชั่นส์

Was this helpful?

Very bad Very Good

Related topics

Steps to buy Extra package & Change package via True iService App Steps to check Usage Balance and discount details via True iService App วิธีสมัครเสียงรอสาย ดูลิสต์เพลงหรือยกเลิก ผ่าน ทรูไอเซอร์วิส วิธีเช็กสัญญาณเน็ตบ้าน นัดช่าง ติดตามช่าง ผ่าน ทรู ไอเซอร์วิส วิธีเช็กยอด-เติมเงิน และเติมเงินให้เบอร์อื่น ผ่าน ทรู ไอเซอร์วิส