ก่อนเดินทางไปต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไร

 1.   

  ก่อนเดินทาง ลูกค้าควรตรวจสอบว่าได้เปิดใช้บริการโรมมิ่งแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้เปิดใช้บริการ สามารถทำรายการได้เอง ผ่านการกด USSD *112*1# โทรออก หรือ ติดต่อ True Call Center 1242 โดยหลังจากการเปิดบริการโรมมิ่งสำเร็จแล้ว ระบบจะทำการส่งSMS ยืนยันการเปิดบริการ พร้อมแจ้งการปรับวงเงินเพื่อความเหมาะสมในการใช้บริการโรมมิ่งในต่างประเทศ

 2. ในกรณีที่ลูกค้าเคยเปิดใช้บริการโรมมิ่งอยู่แล้ว สามารถตอบสอบวงเงินปัจจุบันก่อนเดินทาง ติดต่อ True Call Center 1242

 3. กรุณาตรวจสอบประเทศและเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ ว่ามีเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศปลายทางรายใดบ้าง และเครือข่ายผู้ให้บริการดังกล่าวมีอัตราค่าบริการโรมมิ่งอย่างไร หรือ มีแพ็กเกจที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโรมมิ่งตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเดินทางไปใช้งานถึงในประเทศปลายทาง

 4. กรุณาเช็คระบบของรุ่นโทรศัทพ์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ว่ารองรับย่านความถึ่ของผู้ให้บริการในประเทศปลายทางที่ลูกค้าต้องการนำโทรศัพท์ไปใช้งานหรือไม่

 5. กรุณาทำการยกเลิกการโอนสาย (Call Forwarding) หรือ ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี โดยการกด ##002# โทรออก ก่อนที่จะนำโทรศัพท์ไปใช้งานในต่างประเทศทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากบริการการโอนสายที่เคยทำรายการไว้ (กรณีที่มีบริการโอนสายไว้ หากลูกค้ารับสายไม่ได้ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ลูกค้ายังคงะต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการบริการโอนสายเหมือนการโทรทางไกลต่างประเทศจากประเทศนั้นๆ กลับมายังประเทศไทยในอัตราโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (IR))

 6. เพื่อเป็นการป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีความประสงค์ที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ หรือเมื่อต้องการปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตชั่วคราว ลูกค้าสามารถทำรายการปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศได้ด้วยตนเองโดย

  • ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์

   • วิธีปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของระบบ iOS ดเลย

   • วิธีปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของระบบ Android กดเลย

  • ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ กด *113*2# โทรออก หรือ *106#โทรออก

  • ติดต่อ True Call Center 1242 เพื่อระงับการใช้อินเตอร์เน็ตชั่วคราว

 7. วงเงินการใช้งาน จะมีการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะล่าช้าประมาณ 1-2 วัน หลังการใช้งาน อาจมีผลทำให้ค่าบริการเกินจากวงเงินที่คุณได้รับ ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวเกิดจากการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงใน ต่างประเทศ

 8. ก่อนเดินทางแนะนำให้ศึกษาก่อนว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั้นใช้กระแสไฟกี่โวลด์ และใช้ปลั๊กไฟฟ้าแบบใด เพื่อจะได้เตรียมปลั๊กไฟ หรือเครื่องชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับกับเต้าเสียบของประเทศที่จะเดินทาง  

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก