True Digital Park กับบทบาทการสร้างระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

True Blog 09 มี.ค. 2566

ตั้งแต่โลกเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมากเกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทย กระแสสตาร์ทอัพมาแรงตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน มีสตาร์ทอัพสัญชาติไทยแจ้งเกิดจำนวนมาก แต่ที่สามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้กลับมีน้อยราย  ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพเกิดและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพก็คือ ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ หรือ Startup Ecosystem

 

ทรู เป็นองค์กรเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นที่สำคัญ คือ การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ในระดับภูมิภาค เพราะเชื่อว่ากลุ่มสตาร์ทอัพจะเป็นนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ จึงเป็นที่มาของการลงทุนเพื่อสร้าง Startup Ecosystem ของไทย ซึ่งก็คือ ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) นั่นเอง

 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในพื้นที่เดียว โดยรวบรวมทั้ง บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสตาร์ทอัพผู้ประกอบการเทค อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันภายใต้แนวคิด “Open Innovation” เพื่อหลอมรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

นับเป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของเอกชนโครงการแรกของประเทศไทย ขณะที่โครงการอื่น ๆ ทั่วโลกล้วนเกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีความเพียบพร้อมของระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพครอบคลุมทุกมิติ

 

 

พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนการทำงาน และสร้างชุมชนสตาร์ทอัพ

 

แน่นอนว่า สตาร์ทอัพที่เริ่มต้นทำธุรกิจอาจจะยังไม่มีสถานที่ทำงานเป็นของตัวเอง ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงเปิดพื้นที่ทำงาน ที่สนับสนุนให้สตาร์ทอัพในหลากหลายธุรกิจได้มารวมตัวในพื้นที่เดียวกัน และเกิดเป็นชุมชนสตาร์ทอัพ หรือ Startup Community ที่เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเอื้อต่อการต่อยอดธุรกิจร่วมกันได้

 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ออกแบบพื้นที่ด้วยแนวคิด “Tomorrow Life Campus” ที่จะปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปพร้อมกับนวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคดิจิทัล ภายในมีการเปิดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีพื้นที่ทำงานที่เป็น Co-working Space รวมถึงพื้นที่ออฟฟิศหลากหลายขนาดที่รองรับได้ทั้งออฟฟิศขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันได้ เพื่อรองรับสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่ต้องการทำงานแบบประจำ ไปจนถึงออฟฟิศที่สามารถรองรับคนได้ถึง 2,000 คน ตอบโจทย์สตาร์ทอัพขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีบันไดเชื่อมถึงกัน พร้อมพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งห้องประชุมหลากหลายขนาดที่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน สนับสนุนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เป็นเครือข่ายชุมชนสตาร์ทอัพ

 

 

เติมเต็มความรู้แก่สตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ ผ่านศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก

 

หนึ่งในการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบเพื่อสตาร์ทอัพ คือการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้แก่สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการเทค และคนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลระดับแนวหน้าของประเทศและของโลก เปิด “ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมทุกโอกาสการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และอัปสกิลด้านดิจิทัล เพื่อสร้างบุคลากรของประเทศให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์องค์กรต่างๆที่เร่งทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการลงทุนในยุค 4.0

 

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีองค์กรพันธมิตรทั้งในไทยและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Alibaba Cloud Thailand, Amazon Web Services, Cisco System (Thailand), Google Thailand, Huawei Cloud Thailand, Microsoft (Thailand), Mitsubishi, Sea (Thailand), True Digital Academy, Bit.studio, Tellscore, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และการตลาดวันละตอน ร่วมกันยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของคนไทย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เร่งสปีดสตาร์ทอัพเติบโตด้วยโปรแกรม Startup Sandbox

 

นอกเหนือจากเรื่องพื้นที่ทำงาน ที่ตอบโจทย์เวิร์กสไตล์ของสตาร์ทอัพแล้ว ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังเร่งเพิ่มศักยภาพการเติบโต พร้อมสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ผ่านหลักสูตร และกิจกรรม อาทิ Startup Sandbox โปรแกรมระยะสั้น กดที่เป็นความร่วมมือระหว่างทรู ดิจิทัล พาร์ค และองค์กรขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพในประเทศไทย ด้วยพื้นที่ทำงาน แหล่งความรู้ ชุมชนสตาร์ทอัพ และโอกาสในการพบกูรูผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมถึงเหล่านักลงทุน เพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

 

 

โปรแกรม Startup Sandbox ไม่เพียงแค่ช่วยบ่มเพาะสตาร์ทอัพ แต่ยังส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัลล้ำสมัยมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของผู้คนหรือสำหรับภาคธุรกิจด้วย  อย่างเช่น ในยุคที่ 5G สามารถพลิกมิติใหม่ของภาคอุตสาหกรรม  True Digital Park ได้ร่วมมือกับ True 5G จัดเวทีประชันไอเดีย เช่น True5G Tech Sandbox ให้ผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรรค์นวัตกรรมโซลูชันเพื่อคนไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต เมืองอัจฉริยะ การศึกษา การค้าปลีก เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม Sandbox นี้  ได้เรียนรู้ในการนำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย ต่อยอดไอเดียและลงมือพัฒนา ให้เกิดเป็นนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวงการให้คำแนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ พร้อมโอกาสได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตไปด้วยกัน

 

 TDPK One Stop Service for Startups ช่วยธุรกิจเดินหน้าไม่สะดุด

 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีบริการ TDPK One Stop Service for Startups ศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านต่าง ๆ อาทิ การขอสมาร์ทวีซ่า บัญชีและกฎหมาย สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการส่งเสริมการลงทุน การหาพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดหาทีมงานหรือบุคลากรสายเทค บริการคลาวด์ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สนับสนุนในเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับบริษัทที่จะเข้ามาอยู่ในทรู ดิจิทัล พาร์ค นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ที่เข้ามาเปิดศูนย์บริการเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าไปสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

ศูนย์แห่งนี้จะเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกให้สตาร์ทอัพเข้าถึงหลาย ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนสำคัญการในสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี พาออกตลาดต่างประเทศ ตลอดจนออกกฎเกณฑ์ทางด้านข้อปฎิบัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ

 

ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด

 

 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง โดยเปิด ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์  ประเดิมด้วยพื้นที่จัดงานอีเวนต์และการประชุม โดยมีการจัดสรรพื้นที่ที่หลากหลาย รองรับได้ทั้งงานแสดง งานประชุม งานเสวนา หรือเวิร์กช็อปทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และคอนเวนชันฮอลล์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีครบครัน และล่าสุดกับ ห้องสมุดมีชีวิต TK PARK  รองรับทั้งการทำงาน การศึกษา และเป็นพื้นที่เชิงการเรียนรู้ครบวงจร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่สีเขียว สวนลอยฟ้า และร้านค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด

 

 

ทรู เชื่อมั่นในศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์แบบ เอื้อต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ในระดับภูมิภาค และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 

 

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้ที่นี่

 

อ้างอิง