Media banner

โลโก้

โลโก้ ทรู
truemoveh logo
โลโก้ ทรูมูฟ เอช
truevisions logo
โลโก้ ทรูวิชั่นส์
trueonline logo
โลโก้ ทรูออนไลน์
truesmartchoice logo
โลโก้ ทรู สมาร์ท ช้อยส์
trueyou logo
โลโก้ ทรูยู

ข้อกำหนดการใช้งาน: สามารถนำโลโก้ไปใช้ประกอบบทความเกี่ยวกับกลุ่มทรูเท่านั้น หรือบทความเกี่ยวกับกลุ่มทรูเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเว้นการเพิ่มหรือลดขนาดโลโก้