โลโก้

โลโก้ ทรู
โลโก้ ทรูมูฟ เอช
โลโก้ ทรูวิชั่นส์
โลโก้ ทรูออนไลน์
โลโก้ ทรู สมาร์ท ช้อยส์
โลโก้ ทรูยู
 

ข้อกำหนดการใช้งาน: สามารถนำโลโก้ไปใช้ประกอบบทความเกี่ยวกับกลุ่มทรูเท่านั้น หรือบทความเกี่ยวกับกลุ่มทรูเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเว้นการเพิ่มหรือลดขนาดโลโก้