Education banner
Thailand Map
ในฐานะผู้นำด้านการสื่อสารของไทย กลุ่มทรู ได้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบครบวงจรเข้ามาช่วยสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย เช่น การติดตั้งอินเทอร์เน็ต การจัดทำรายการส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างคลังความรู้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มทรู ได้เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายในการสนับสนุนให้ถึง 10,000 โรงเรียนต่อไป
red school icon

สิ่งที่เราแบ่งปัน
ให้กับสถานศึกษา

happy children
circle red around the globe icon

การติดตั้งอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล

กลุ่มทรู เปิดประตูสู่แหล่งความรู้ที่กว้างขึ้นของเยาวชน ด้วยการมอบแอร์การ์ดทรูมูฟ เอช 3G พร้อมแพ็กเกจเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงแบบไม่จำกัดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีคู่สายอินเทอร์เน็ตไปถึงหรือมีความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ

circle red phone icon

การพัฒนาการสื่อสารและเสริมประสิทธิภาพการทำงานในมหาวิทยาลัย

ด้วยศักยภาพของทรู ที่สามารถผสานการทำงานระหว่างโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในระบบเดียวกัน ช่วยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถโทรหากันได้ในราคาประหยัด นอกจากนี้กลุ่มทรูยังจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ให้ทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วย

children learning
circle red teacher icon

คลังความรู้และกิจกรรมสำหรับครูผู้สอน

  • การติดตั้งชุดรับสัญญาณทรูวิชั่นส์ และโทรทัศน์ เพื่อรับชมรายการเพื่อการเรียนรู้กว่า 50 ช่อง
  • การสนับสนุนอุปกรณ์และตำราประกอบการสอน
  • โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู
circle red student icon

คลังความรู้และกิจกรรมสำหรับนักเรียน

  • เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเอง สำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
  • ค่ายเยาวชนสำหรับปลูกฝังการมีจิตสำนึกที่ดีต่อในด้านต่างๆ ของสังคม เช่น การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
  • เวทีประลองความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ