ในฐานะผู้นำด้านการสื่อสารของไทย กลุ่มทรู ได้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบครบวงจรเข้ามาช่วยสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย เช่น การติดตั้งอินเทอร์เน็ต การจัดทำรายการส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างคลังความรู้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มทรู ได้เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายในการสนับสนุนให้ถึง 10,000 โรงเรียนต่อไป

สิ่งที่เราแบ่งปัน
ให้กับสถานศึกษา

การติดตั้งอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล

กลุ่มทรู เปิดประตูสู่แหล่งความรู้ที่กว้างขึ้นของเยาวชน ด้วยการมอบแอร์การ์ดทรูมูฟ เอช 3G พร้อมแพ็กเกจเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงแบบไม่จำกัดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีคู่สายอินเทอร์เน็ตไปถึงหรือมีความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำ

การพัฒนาการสื่อสารและเสริมประสิทธิภาพการทำงานในมหาวิทยาลัย

ด้วยศักยภาพของทรู ที่สามารถผสานการทำงานระหว่างโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในระบบเดียวกัน ช่วยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถโทรหากันได้ในราคาประหยัด นอกจากนี้กลุ่มทรูยังจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ให้ทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วย

คลังความรู้และกิจกรรมสำหรับครูผู้สอน

  • การติดตั้งชุดรับสัญญาณทรูวิชั่นส์ และโทรทัศน์ เพื่อรับชมรายการเพื่อการเรียนรู้กว่า 50 ช่อง
  • การสนับสนุนอุปกรณ์และตำราประกอบการสอน
  • โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู

คลังความรู้และกิจกรรมสำหรับนักเรียน

  • เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเอง สำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
  • ค่ายเยาวชนสำหรับปลูกฝังการมีจิตสำนึกที่ดีต่อในด้านต่างๆ ของสังคม เช่น การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
  • เวทีประลองความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ