แจ้งโอนชำระค่าบริการ แบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งโอนเงินชำระค่าบริการ ลูกค้าทรูบิสิเนสสามารถแจ้งโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ https://truebusinessiservice.truecorp.co.th/  เมนู ลูกค้าโอนเงิน แนบหลักฐานและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

2 ขั้นตอนง่ายๆ

1. ลูกค้าแจ้งการโอนชำระค่าบริการที่เมนู ลูกค้าโอนเงิน แนบหลักฐานและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิกที่นี่

2. ส่งต้นฉบับหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายมาที่ เลขที่ 18 ทรูทาวเวอร์ ชั้น 19 หน่วยงานบัญชี-ภาษี

   ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (วงเล็บมุมซอง Biz Payment)

* การปรับลดยอดภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานการโอนผ่านระบบ และจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตามที่ลูกค้าระบุ

- รับใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งทันทีที่รับชำระเรียบร้อย

- รับใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ บริษัทฯจะจัดส่งภายใน 5 วันทำการ ตามที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

 

คู่มือการแจ้งโอนเงินชำระค่าบริการ คลิกที่นี่

Was this helpful?

Very bad Very Good

Related topics

ลูกค้าธุรกิจยุคดิจิทัล ร่วมรักษ์โลกกับทรู เปลี่ยนมารับบิล, ใบเสร็จฯ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill, e-Tax) Channels to pay True Bill for Business customer Appoint True Group as Withholding Tax Agent Manage your business account anywhere via TrueBusiness iService TrueBusiness Customers can pay True bill at True Shop in 7-Eleven