ลูกค้าธุรกิจยุคดิจิทัล ร่วมรักษ์โลกกับทรู เปลี่ยนมารับบิล, ใบเสร็จฯ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill, e-Tax)

ลูกค้าธุรกิจยุคดิจิทัล ร่วมรักษ์โลกกับทรู  เปลี่ยนมารับบิล, ใบเสร็จฯ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill, e-Tax)
  • สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องรอรับบิลทางไปรษณีย์
  • จ่ายเงินออนไลน์รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ทันที 
เพียงลงทะเบียนสมัครใช้ True e-Bill, e-Tax รับบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทาง e-mail 
ช่องทางการสมัคร
Recommended >> ทรูบิสิเนส ไอเซอร์วิส สมัครเองได้ง่ายๆ กดที่นี่เลย
- อีเมล  trueBusiness1239@truecorp.co.th 
- ทรูช็อปทุกสาขา
 
รายละเอียดที่ใช้ในการสมัคร
1. อีเมลที่ต้องการสมัครรับ True e-Bill หรือ e-Tax
2. ระบุหมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล (Business ID)
3. ชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล
4. หมายเลขติดต่อกลับ
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ(หากมี) หรือ ภ.พ.20
 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก