การตั้งค่า Forward Port บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 > กด Enter, พิมพ์ Password = admin แล้วคลิก OK หมายเหตุ : กรณีที่ใช้ Browser IE อาจจะพบปัญหาในการตั้งค่า ให้ใช้ Browser อื่นแทน
  2. คลิกเมนู Advanced > Forwarding
  3. External IP Address = 0.0.0.0
  4. เลือก Service Name
  5. คลิก Add
  6. ตั้งค่า Port ตามที่ต้องการ
  7. คลิก Apply (External IP Address IP WAN ซึ่งมีการเปลี่ยนทุกๆ 24 ชั่วโมง จึงไม่ควรระบุค่าใดๆ)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า Password เข้า Router Technicolor TC7200 และ TC7200.20 การตั้งค่าความถี่ Wireless บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20 การเปลี่ยน IP Gateway บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20 การตั้งค่า Wireless Security บน Technicolor TC7200 และ TC7200.20