การตั้งค่า DDNS บน Thomson TCW770

  1.  เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 user = admin, password = password
  2. คลิกเมนู Network ซึ่งอยู่ด้านบน
  3. คลิกเมนู DDNS ซึ่งอยู่ด้านซ้าย
  4. เลือก DDNS Service เป็น www.DynDNS.org
  5. กรอกข้อมูล User Name, Password, Host Name
  6. คลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตรวจสอบ IP WAN บน Thomson TCW770 การตั้งค่า Forward Port บน Thomson TCW770 การตั้งค่า Wireless Security บน Thomson TCW770