การตั้งค่า Wireless LAN บน Zyxel P660HN-T1A

 1. เข้าไปตั้งค่าโดย พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้ว Enter จากนั้น พิมพ์ Password = password แล้วคลิก Login
 2. การตั้งค่า Wireless LAN
  1. AP (Access Point) Default ของ Security Key จะเป็น WEP 5 หลัก ควรเปลี่ยนเป็น WPA เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า ควรเลือก Security Mode เป็น WPA2 และ Encryption เป็น AES เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
  2. WPS (Wi-Fi Protected Setup) ให้เลือก Enable WPS จากนั้นกด Apply
   • ปุ่ม เปิด-ปิด Wireless > กด ค้างไว้ 1 - 2 วินาที คือการเปิด - ปิด สัญญาน Wireless
   • การใช้ WPS > เมื่อใช้เมื่อเปิด Function WPS Computer Wireless ที่ใช้ Windows 7 หรือ Computer ที่ติดตั้ง USB Wireless ที่รองรับ การใช้ WPS จะสามารถเข้าใช้งาน Router Zyxel นี้ได้โดยไม่ต้องใส่ Passkey เพียงพยายามเชื่อมต่อ Router ก็จะให้มีการกดปุ่มที่ Router จากนั้นกดปุ่มที่ตัว Router ค้างไว้
   • WPS Station  > เมื่อ admin ซึ่งสามารถควบคุมการใช้งาน Router ได้ สามารถกดปุ่ม Push Button เพื่อให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ เข้ามาใช้งานได้ดังนี้
    • ผู้ที่ต้องการใช้งาน Router (กรณีใช้ Computer Wireless และใช้ Windows 7) เมื่อพยายามเข้าใช้งาน Router จะพบดังภาพ
    • Admin หรือผู้ที่ใช้งาน Router อยู่แล้ว ทำการกดปุ่ม Push Button เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานคนใหม่ ก็จะสามารถใช้งาน Internet จาก Router Zyxel นี้ได้ แค่เปลี่ยนจากการกดปุ่ม ที่ Hardware มาเป็น กดปุ่มที่ Software

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า Forward Port บน Zyxel P660HN-T1A การตั้งค่า DDNS บน Zyxel P660HN-T1A