การตั้งค่า Forward Port บน Zyxel P660HN-T1A

 1. เมื่อเข้าหน้า 192.168.1.1 และใส่ Password เข้ามาแล้วจะพบเมนูด้านซ้ายมือ
 2. คลิก + ที่หน้าเมนู Network และคลิกเมนู NAT
 3. คลิกที่ Port Forwarding
 4. เลือก Default Server ถ้าไม่มี Server (ลูกค้า home ทั่วไป ไม่มี server)
 5. วิธีทำ Port Forwarding มี 2 วิธีคือ
  1. วิธีคลิกเลือก Service Name
   • เลือก Service Name ที่ตรงกับที่ต้องการ config (ถ้าไม่มีให้เลือก User Define ล่างสุด แล้วไปที่ข้อ 2 ของวิธีที่ 2)
   • ใส่ IP Address ของ Server
   • คลิก Add
   • คลิก Apply
  2. วิธีคลิก Edit (หรือ เลือก Service Name เป็น user define)
   • คลิก Active และใส่รายละเอียดต่างๆ 
   • คลิก Apply
 6. วิธีตรวจสอบเมื่อ config เรียบร้อยแล้ว : หลังจากคลิก Add หรือ Apply แล้ว Back จะปรากฏข้อมูลในตาราง ถ้าต้องการจะลบข้อมูลก็ให้คลิกรูปถังขยะที่ ช่องใต้ Modify 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก