การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดย
  • ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ 192.168.1.1 หรือ http://dearmyrouter.net
  • ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ 192.168.0.1
  • admin / Password: 0557
 2. หลังจาก Login เข้ามาแล้วจะเข้าหน้าจอ Wizard สามารถตั้งค่าอย่างง่ายผ่านหน้าจอนี้ได้ ถ้าต้องการต้องค่าแบบปกติ เลือก การตั้งค่าขั้นสูง [Advanced Setup]
 3. การตั้งค่าอย่างง่าย ผ่านหน้าจอ Wizard ดังนี้
  • การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต [WAN Setting], ประเภทการเชื่อมต่อ [Connection Type] เลือก Dynamic IP [Dynamic IP]
  • อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 5G [Wireless 5GHz]
   • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดใช้งาน [Enable]
   • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
   • ความปลอดภัย [Security] : เลือกรูปแบบตามต้องการ
   • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นจุดไว้ ถ้าต้องการให้โชว์รหัสผ่าน กดสัญลักษณ์รูปดวงตา)
  • อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 2.4G [Wireless 2.4GHz]
   • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดใช้งาน [Enable]
   • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
   • ความปลอดภัย [Security] : เลือกรูปแบบตามต้องการ
   • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นจุดไว้ ถ้าต้องการให้โชว์รหัสผ่าน กดสัญลักษณ์รูปดวงตา)
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม นำไปใช้ [Apply]
 4. หน้า Status การเชื่อมต่อ
 5. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก เครือข่าย [Network] > WAN [WAN]
  • ประเภทการเชื่อมต่อ [Connection Type] เลือก Dynamic IP [Dynamic IP]
  • ไม่ต้องแก้ไขการตั้งค่าอื่น จากนั้นกดปุ่ม นำไปใช้ [Apply]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก