การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดย
  • ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ 192.168.1.1 หรือ http://dearmyrouter.net
  • ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ 192.168.0.1
  • admin / Password: 0557
 2. หลังจาก Login เข้ามาแล้วจะเข้าหน้าจอ Wizard สามารถตั้งค่าอย่างง่ายผ่านหน้าจอนี้ได้ ถ้าต้องการต้องค่าแบบปกติ เลือก การตั้งค่าขั้นสูง [Advanced Setup]
 3. การตั้งค่าอย่างง่าย ผ่านหน้าจอ Wizard ดังนี้
  • การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต [WAN Setting], ประเภทการเชื่อมต่อ [Connection Type] เลือก Dynamic IP [Dynamic IP]
  • อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 5G [Wireless 5GHz]
   • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดใช้งาน [Enable]
   • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
   • ความปลอดภัย [Security] : เลือกรูปแบบตามต้องการ
   • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นจุดไว้ ถ้าต้องการให้โชว์รหัสผ่าน กดสัญลักษณ์รูปดวงตา)
  • อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 2.4G [Wireless 2.4GHz]
   • เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดใช้งาน [Enable]
   • ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
   • ความปลอดภัย [Security] : เลือกรูปแบบตามต้องการ
   • รหัสผ่าน [Password] : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นจุดไว้ ถ้าต้องการให้โชว์รหัสผ่าน กดสัญลักษณ์รูปดวงตา)
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม นำไปใช้ [Apply]
 4. หน้า Status การเชื่อมต่อ
 5. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก เครือข่าย [Network] > WAN [WAN]
  • ประเภทการเชื่อมต่อ [Connection Type] เลือก Dynamic IP [Dynamic IP]
  • ไม่ต้องแก้ไขการตั้งค่าอื่น จากนั้นกดปุ่ม นำไปใช้ [Apply]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกล (Remote Access) สำหรับ AP Humax Quantum T3A การตั้งค่าโหมด Repeater (Extender) สำหรับ AP Humax Quantum T3A การตั้งค่า Wireless สำหรับ AP Humax Quantum T3A รูปและรายละเอียดของ AP Humax Quantum T3A