รูปและรายละเอียดของ TurboSpeed TCG220-T

ตัวเครื่องด้านหน้า

 1. Power (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 2. DS (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 3. US (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 4. Online (On) : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
 5. ETHERNET 1 - 4 (On) : จะติดค้างเป็นสีแดงเมื่อถูกต่อใช้งานกับ Computer และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งาน Computer
 6. WiFi (On) : จะติดเป็นสีเขียวเมื่อ Wireless ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบถี่ๆ เมื่อมีการโอนข้อมูลผ่าน Wireless, (Off) : Wireless ถูกปิดการใช้งาน
 7. PHONE 1 (On) : จะติดค้างเป็นสีเขียวเมื่อโทรศัพท์ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์ Line1 และ (Off) เมื่อโทรศัพท์ Line1 ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
 8. PHONE 2 (On) :  จะติดค้างเป็นสีเขียวเมื่อโทรศัพท์ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์ Line2 และ  (Off) เมื่อโทรศัพท์ Line2 ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
 9. WPS : ไฟจะเป็นสีเขียวเมื่อเปิด WPS

ตัวเครื่องด้านหลัง

 1. ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง
 2. ช่องเสียบสาย Adapter
 3. ช่องเสียบสายโทรศัพท์ สำหรับ Fixline Plus
 4. ช่องเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45
 5. ช่องสำหรับ Reset การตั้งค่าโรงงาน
 6. ช่องเสียบสาย Cable หัวต่อ RG6

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก