การตั้งค่า Wireless บน TurboSpeed TCG220-T

การตั้งค่า 802.11 Band และ Channel

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter, พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Radio สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้
  • Wireless Interface คือ เลือกว่าจะตั้งค่าที่ Wireless ย่านใด โดยคลิกที่ Mac Address แล้วเลือก แล้วสังเกตุ 802.11 band ด้านล่างว่าเป็น 2.4GHz หรือ 5GHz
  • Wireless เลือก Enable
  • Bandwidth กรณีตั้งค่า 2.4GHz ควรเลือก 20MHz, กรณีตั้งค่า 5GHz เลือกได้ทั้ง 20 หรือ 40MHz
  • Control Channel เลือก Auto  แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเลี่ยง Channel ตรงกับ Wireless อื่น โดยใช้ปุ่ม Scan Wireless APs เพื่อพิจารณาประกอบ
  • จากนั้นกด Apply

การตั้งค่า SSID และ Security

 1. เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Primary Network สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้
  • Primary Network เลือก Enabled
  • Network Name (SSID) ตั้งชื่อสัญญาณได้
  • แนะนำ Enabled ที่ WPA-PSK และ WPA2-PSK
  • WPA/WPA2 Encryption เลือก AES
  • WPA Pre Shared Key ตั้งรหัสสำหรับเข้าใช้งาน Wireless  (คลิก Show Key เพื่อทราบตัวรหัสที่พิมพ์ลงไป)
  • WPS เลือก WPS หรือ Disabled แล้วแต่การใช้งาน ถ้าต้องการ กดปุ่ม WPS เพื่อเข้าใช้งาน Wireless ให้เลือก WPS
  • เลื่อนหน้าจอ Scroll bar ลงไปภาพถัดไป
 2. เป็นการตั้งค่า WEP ซึ่งเป็น Security ระบบเก่า จึงไม่แนะนำตั้งค่า แล้วคลิก Apply

การตั้งค่า MAC Filter

 • เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Access Control ที่ MAC Restrict Mode สามารถเลือกได้ ดังนี้
  • Disabled คือ ไม่ใช้งาน function นี้
  • Allow คือ อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะ MAC Address ที่กำหนด
  • Deny คือ ไม่อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะ MAC Address ที่กำหนด
  • จากนั้น ระบุ MAC Address ลงไป แล้วคลิก Apply, MAC Address นั้นๆ จะปรากฏในตาราง

การตั้งค่า WDS

 • เมนูด้านบนคลิก Wireless จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก Bridging ที่ Wireless Bridging เลือก Enabled เมื่อต้องการตั้งค่า WDS จากนั้นใส่ค่า Wireless MAC Address ของ Wireless Router ตัวแม่ (ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น Router ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน) แล้วคลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า TurboSpeed เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า TurboSpeed เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า Forwarding บน TurboSpeed TCG220-T การตั้งค่า Password บน TurboSpeed TCG220-T การตั้งค่า LAN และ WAN บน TurboSpeed TCG220-T