การตั้งค่า MAC Filter Wireless สำหรับ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
 2. คลิกที่ Network > WLAN > Access Control List ตั้งค่าดังนี้ (Mode)
  • Disabled = ปิดการ MAC Filter
  • Block = ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • Permit = อนุญาตให้ใช้งาน
 3. ตัวอย่าง การตั้งค่า MAC Filter Wireless
  • ตั้งค่า Mode = Permit > หมายถึงอนุญาตให้ MAC Address ของอุปกรณ์ที่กรอกไว้ใช้งานได้เท่านั้น
  • MAC Address = ค่า MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการให้ใช้งานได้ > กด Add
  • สรุปการตั้งค่าตามตัวอย่างนี้คือ จะใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่ Add MAC Address ไว้เท่านั้น เครื่องอื่นที่มาเชื่อมต่อกับ Router จะใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย
 4. เมื่อกด Add แล้ว จะพบข้อมูลขึ้นที่ตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก