การตั้งค่า MAC Filter Wireless สำหรับ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
 2. คลิกที่ Network > WLAN > Access Control List ตั้งค่าดังนี้ (Mode)
  • Disabled = ปิดการ MAC Filter
  • Block = ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • Permit = อนุญาตให้ใช้งาน
 3. ตัวอย่าง การตั้งค่า MAC Filter Wireless
  • ตั้งค่า Mode = Permit > หมายถึงอนุญาตให้ MAC Address ของอุปกรณ์ที่กรอกไว้ใช้งานได้เท่านั้น
  • MAC Address = ค่า MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการให้ใช้งานได้ > กด Add
  • สรุปการตั้งค่าตามตัวอย่างนี้คือ จะใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่ Add MAC Address ไว้เท่านั้น เครื่องอื่นที่มาเชื่อมต่อกับ Router จะใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย
 4. เมื่อกด Add แล้ว จะพบข้อมูลขึ้นที่ตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wireless ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ ZTE F668 การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าการตั้งค่า ของ ZTE F668 การตั้งค่าเปิด – ปิด Wireless ตามเวลา บน ZTE F668