รูปและรายละเอียด ของ HUMAX HV100-02

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

อุปกรณ์ภายในกล่อง

  1. Adapter
  2. สาย LAN
  3. สายโทรศัพท์
  4. Modem
  5. Splitter
  6. Micro Filter 2 ตัว
  7. สมุดคู่มือการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก