การตั้งค่า LAN บน HUMAX HV100-02

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
 2. แถบซ้ายมือ เลือก SETUP > Local Network จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าทั่วไป ดังนี้
  • IP Address : เป็นค่า ip ของ router หรือ Default Gateway สามารถเปลี่ยนได้
  • DHCP Option : (Disable คือ ปิดไม่ให้ Router แจก IP), (DHCP Server คือให้ Router แจก IP อัตโนมัติ)
  • IP Pool Starting Address : IP เริ่มต้นที่ Router แจก IP อัตโนมัติ
  • IP Pool Ending Address : IP สุดท้ายที่ Router แจก IP อัตโนมัติ
  • Lease Time : 86400 (24 ชั่วโมง) หากตัวเลขน้อยกว่านี้อาจทำให้มีปัญหาหลุดบ่อย
 3. การตั้งค่า DNS ให้นำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ DNS Relay ออก จากนั้นที่ช่อง Primary DNS Servers และ Secondary DNS Servers จะสามารถตั้งค่าได้, เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า Humax HV100-02 ใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า Humax HV100-02 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งโหมด Bridge บน HUMAX HV100-02 การตั้งค่า Forward Port บน HUMAX HV100-02 การตั้งค่า DDNS บน HUMAX HV100-02