การตั้งค่า LAN บน HUMAX HV100-02

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login
 2. แถบซ้ายมือ เลือก SETUP > Local Network จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าทั่วไป ดังนี้
  • IP Address : เป็นค่า ip ของ router หรือ Default Gateway สามารถเปลี่ยนได้
  • DHCP Option : (Disable คือ ปิดไม่ให้ Router แจก IP), (DHCP Server คือให้ Router แจก IP อัตโนมัติ)
  • IP Pool Starting Address : IP เริ่มต้นที่ Router แจก IP อัตโนมัติ
  • IP Pool Ending Address : IP สุดท้ายที่ Router แจก IP อัตโนมัติ
  • Lease Time : 86400 (24 ชั่วโมง) หากตัวเลขน้อยกว่านี้อาจทำให้มีปัญหาหลุดบ่อย
 3. การตั้งค่า DNS ให้นำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ DNS Relay ออก จากนั้นที่ช่อง Primary DNS Servers และ Secondary DNS Servers จะสามารถตั้งค่าได้, เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก