การตั้งค่าอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ http://192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. คลิกที่ Security > Service Control และทำการตั้งค่า ดังนี้
  • IP Version = IPv4
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ Enable
  • Ingress = omci_ipv4_pppoe_1
  • Mode = Permit
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ HTTP
  • กดปุ่ม Add
 3. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลขึ้นที่ตารางการตั้งค่า แสดงว่ามีการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ Remote หน้า Router ผ่าน WAN IP ได้แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wireless ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ ZTE F668 การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าการตั้งค่า ของ ZTE F668 การตั้งค่าเปิด – ปิด Wireless ตามเวลา บน ZTE F668