การตั้งค่า Forward Port บน RAISECOM ISCOM HT803G-W-05

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser จากนั้นกด Enter โดยใช้ User Super Administration
  • User Name: superadmin
  • password: q!w@e#
 2. เมื่อ Login เรียบร้อย จะเข้าสู่หน้า Status
 3. แถบเมนูด้านบน เลือก Apply > Advance NAT configuration > แถบเมนูซ้ายมือ เลือก NAT-vitual server settings
  • คลิกเลือก Custom server
  • เลือก Server name ที่ต้องการ
  • Server IP address: ระบุ IP address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward
  • จากนั้นกด Add
  • External initial port: ระบุ port ที่ต้องการ Forward
  • Protocol: เลือกที่ใช้งาน
  • Server IP address: จะเป็น IP address ที่ลูกค้าใส่มาด้านบน ถ้าไม่ถูกให้แก้ใหม่ได้
  • Server port: ระบุ port ที่ต้องการ Forward (เป็นตัวเดียวกับ External initial port)
  • เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด Save/Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก