การตั้งค่า LAN และ WAN บน HUMAX HG100RE

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter แล้วพิมพ์ Username = admin, Password = password แล้วคลิก Login
 2. คลิกที่เมนู Basic ด้านบน คลิกที่เมนู Setup ด้านซ้ายจะแสดงหน้า Basic Setup มีรายละเอียดดังนี้
  • Lan
   • IP Address > ตั้งค่า IP Gateway ในการเข้าหน้า Config Router Modem
   • DNS Server > เป็นค่า Proxy DNS โดยสามารถเปลี่ยนค่า DNS ตัวอื่นได้ เช่น DNS Google 8.8.8.8
  • Wan
   • แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น IP Wan ที่ได้รับ, DNS ที่ได้รับ
 3. คลิกที่เมนู Basic ด้านบน คลิกที่เมนู DHCP ด้านซ้ายจะแสดงหน้า Basic DHCP ก็จะสามารถตั้งค่า DHCP ได้ รวมถึงสามารถทราบ Client ที่ใช้งานอยู่ ได้ด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขปัญหาตั้งค่า HUMAX 100RE-02V เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า HUMAX 100RE-02V เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า Forwarding บน HUMAX HG100RE (version 1.3.3) การตั้งค่า Firewall บน HUMAX HG100RE (v1.2.4) การตั้งค่า LAN และ DHCP บน HUMAX HG100RE (v1.2.4)