การตั้งค่า LAN และ WAN บน HUMAX HG100RE

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter แล้วพิมพ์ Username = admin, Password = password แล้วคลิก Login
 2. คลิกที่เมนู Basic ด้านบน คลิกที่เมนู Setup ด้านซ้ายจะแสดงหน้า Basic Setup มีรายละเอียดดังนี้
  • Lan
   • IP Address > ตั้งค่า IP Gateway ในการเข้าหน้า Config Router Modem
   • DNS Server > เป็นค่า Proxy DNS โดยสามารถเปลี่ยนค่า DNS ตัวอื่นได้ เช่น DNS Google 8.8.8.8
  • Wan
   • แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น IP Wan ที่ได้รับ, DNS ที่ได้รับ
 3. คลิกที่เมนู Basic ด้านบน คลิกที่เมนู DHCP ด้านซ้ายจะแสดงหน้า Basic DHCP ก็จะสามารถตั้งค่า DHCP ได้ รวมถึงสามารถทราบ Client ที่ใช้งานอยู่ ได้ด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก