การตั้งค่า Firewall บน HUMAX HG100RE

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter แล้ว พิมพ์ Username = admin , Password = password แล้วคลิก Login
  2. ที่เมนู Firewall ด้านบน คลิกเมนู Basic ด้านซ้าย และคลิก Help
    • IPv4 Firewall Protection แนะนำเลือก low กรณีใช้งานปกติ หรือเลือก off กรณีทดลองแก้ปัญหา
    • เสร็จแล้วคลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก