การตั้งค่า Wireless บน Xplor

ขั้นตอนการตั้งค่า Wireelss 5G

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. Basic Settings : คลิกไปที่ WLAN > wlan0(5GHz) > Basic Settings ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Disable WLAN Interface : ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก(ถ้าต้องการปิด WiFi ให้ทำเครื่องหมายถูก)
  • Band : เลือกชนิดที่ต้องการ
  • SSID : ตั้งชื่อ WiFi ที่ต้องการ
  • Channel Number : เลือก CH ที่ต้องการ
  • Radio Power(%) : เลือกกำลังส่งที่ต้องการจากสูงไปต่ำ
  • ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes
 3. ปุ่ม Show Active WLAN Clients จะแสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่
 4. Security : คลิกไปที่ WLAN > wlan0(5GHz) > Security
  • None
  • WEP
  • WPA
  • WPA2
  • WPA2 Mixed
 5. WLAN Access Control : ไปที่ WLAN > wlan0(5GHz) > Access Control
  • Mode : เลือก Deny Listed
  • Mac Address : ใส่ Mac Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Block
 6. WPS
  • Disable WPS : ค่าโรงงานจะถูกปิดไว้ ถ้าต้องการใช้งานให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Self-PIN Number : ค่า PIN ใช้สำหรับกรอกที่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ

ขั้นตอนการตั้งค่า Wireelss 2.4G

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. Basic Settings : คลิกไปที่ WLAN > wlan1(2.4GHz) > Basic Settings ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Disable WLAN Interface : ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก(ถ้าต้องการปิด WiFi ให้ทำเครื่องหมายถูก)
  • Band : เลือกชนิดที่ต้องการ
  • SSID : ตั้งชื่อ WiFi ที่ต้องการ
  • Channel Number : เลือก CH ที่ต้องการ
  • Radio Power(%) : เลือกกำลังส่งที่ต้องการจากสูงไปต่ำ
  • ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes
 3. ปุ่ม Show Active WLAN Clients จะแสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่
 4. Security : คลิกไปที่ WLAN > wlan1(2.4GHz) > Security
  • None
  • WEP
  • WPA
  • WPA2
  • WPA2 Mixed
 5. WLAN Access Control : ไปที่ WLAN > wlan1(2.4GHz) > Access Control
  • Mode : เลือก Deny Listed
  • Mac Address : ใส่ Mac Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Block
 6. WPS
  • Disable WPS : ค่าโรงงานจะถูกปิดไว้ ถ้าต้องการใช้งานให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Self-PIN Number : ค่า PIN ใช้สำหรับกรอกที่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก