การตั้งค่า Wireless บน Xplor

ขั้นตอนการตั้งค่า Wireelss 5G

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. Basic Settings : คลิกไปที่ WLAN > wlan0(5GHz) > Basic Settings ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Disable WLAN Interface : ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก(ถ้าต้องการปิด WiFi ให้ทำเครื่องหมายถูก)
  • Band : เลือกชนิดที่ต้องการ
  • SSID : ตั้งชื่อ WiFi ที่ต้องการ
  • Channel Number : เลือก CH ที่ต้องการ
  • Radio Power(%) : เลือกกำลังส่งที่ต้องการจากสูงไปต่ำ
  • ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes
 3. ปุ่ม Show Active WLAN Clients จะแสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่
 4. Security : คลิกไปที่ WLAN > wlan0(5GHz) > Security
  • None
  • WEP
  • WPA
  • WPA2
  • WPA2 Mixed
 5. WLAN Access Control : ไปที่ WLAN > wlan0(5GHz) > Access Control
  • Mode : เลือก Deny Listed
  • Mac Address : ใส่ Mac Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Block
 6. WPS
  • Disable WPS : ค่าโรงงานจะถูกปิดไว้ ถ้าต้องการใช้งานให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Self-PIN Number : ค่า PIN ใช้สำหรับกรอกที่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ

ขั้นตอนการตั้งค่า Wireelss 2.4G

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. Basic Settings : คลิกไปที่ WLAN > wlan1(2.4GHz) > Basic Settings ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Disable WLAN Interface : ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก(ถ้าต้องการปิด WiFi ให้ทำเครื่องหมายถูก)
  • Band : เลือกชนิดที่ต้องการ
  • SSID : ตั้งชื่อ WiFi ที่ต้องการ
  • Channel Number : เลือก CH ที่ต้องการ
  • Radio Power(%) : เลือกกำลังส่งที่ต้องการจากสูงไปต่ำ
  • ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes
 3. ปุ่ม Show Active WLAN Clients จะแสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่
 4. Security : คลิกไปที่ WLAN > wlan1(2.4GHz) > Security
  • None
  • WEP
  • WPA
  • WPA2
  • WPA2 Mixed
 5. WLAN Access Control : ไปที่ WLAN > wlan1(2.4GHz) > Access Control
  • Mode : เลือก Deny Listed
  • Mac Address : ใส่ Mac Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Block
 6. WPS
  • Disable WPS : ค่าโรงงานจะถูกปิดไว้ ถ้าต้องการใช้งานให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Self-PIN Number : ค่า PIN ใช้สำหรับกรอกที่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า Xplor เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่าเมนู Dynamic DNS บน Xplor รูปและรายละเอียดของ Xplor การตั้งค่า Port Forwarding บน Xplor