การตั้งค่า Dynamic DNS บน DASAN H660RW (With Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านบน เลือก Advance Setup
 3. ไปที่ Advance Setup > Dynamic DNS ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Dynamic DNS: เลือก Activated
  • WAN Interface: ไม่ต้องแก้ไข
  • Service Mode: เลือก Automatically
  • Service Provider: เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
  • My Host Name: ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Username: ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • Password: ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
  • กด APPLY

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขการตั้งค่า DASAN H660RW เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า DASAN H660RW เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า UPnP บน DASAN H660RW (With Wireless) การตั้งค่า DMZ บน DASAN H660RW (With Wireless) การตั้งค่า LAN บน DASAN H660RW (With Wireless)