การตั้งค่า Forward Port บน DASAN H662GR (No Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านข้าง เลือก Firewall Setup > NAT > Port Forwarding
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Protocol เลือก ALL
  • Start Port Number และ End Port Number ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง **กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number**
  • Local IP Address ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
  • Start Port Number (Local) และ End Port Number (Local) ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง หมายเหตุ: กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number (Local) และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number (Local)
  • กด APPLY หลังจากนั้น ค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้จะไปแสดงที่ตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขการตั้งค่า DASAN H662GR เพื่อใช้งาน TrueDDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า DASAN H662GR เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด รูปและรายละเอียดของ DASAN H662GR การตั้งค่า UPnP บน DASAN H662GR (No Wireless) การตั้งค่า DMZ บน DASAN H662GR (No Wireless)