การตั้งค่า Forward Port บน DASAN H662GR (No Wireless)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
 2. เมนูด้านข้าง เลือก Firewall Setup > NAT > Port Forwarding
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Protocol เลือก ALL
  • Start Port Number และ End Port Number ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง **กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number**
  • Local IP Address ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
  • Start Port Number (Local) และ End Port Number (Local) ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง หมายเหตุ: กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number (Local) และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number (Local)
  • กด APPLY หลังจากนั้น ค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้จะไปแสดงที่ตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก