การตั้งค่า Forward Port บน GCOM GN2000-04GS-2VT

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมนูด้านบน เลือก Security Setup จากนั้นเมนูด้านข้าง เลือก Security > Port Forwarding
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Application Name : เลือก Customer Settings
  • Device : เลือกอุปกรณ์ที่ลูกต้องการ หรือ ใส่ IP Address เองที่ช่อง IP Address
  • TCP/UDP Port : ใส่ Port ที่ลูกค้าต้องการ Forward
  • Protocol : เลือกตามลูกค้าต้องการ
  • Starting Port และ Ending Port : ใส่ Port ที่ลูกค้าต้องการ Forward
  • WAN Connection : เลือก 1_INTERNET_TR069_INTERNET_R_VID_100
  • กด Add > เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะมีข้อมูลที่ลูกค้าตั้งแสดงที่ตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก