การอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ Cisco EPC3928D

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.1.1 > พิมพ์ Username = admin , Password = password > และคลิกที่ปุ่ม Log In
  2. ที่หัวข้อ Security > Firewall > นำเครื่องหมายถูกออก ที่หัวข้อ Block Anonymous Internet Requests จากนั้นกด Save Settings
  3. ที่หัวข้อ Administration > Management > Gateway Access > Remote Access หัวข้อ Remote Management คลิกที่ Enable จากนั้นกด Save Settings

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า IPSec และ VPN สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า IP Gateway สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า Parental Control สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า Password สำหรับ Cisco EPC3928D การสั่ง Restart จากหน้า Config สำหรับ Cisco EPC3928D