การตั้งค่า IP Gateway สำหรับ Cisco EPC3928D

  1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 แล้ว Enter พิมพ์ User Name = admin, Password = password แล้วคลิก Log In
  2. เมนูด้านบนคลิก Setup และ LAN Setup ที่หัวข้อ Local IP Address สามารถเปลี่ยนหลักที่ 3 และหลักที่ 4 ได้ (หลักที่ 3 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น 100 ได้ เพราะเป็น IP Management ของ Cable)
  3. จากนั้นคลิก Save Settings

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า IPSec และ VPN สำหรับ Cisco EPC3928D การอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า Parental Control สำหรับ Cisco EPC3928D การตั้งค่า Password สำหรับ Cisco EPC3928D การสั่ง Restart จากหน้า Config สำหรับ Cisco EPC3928D