การตั้งค่า LAN สำหรับ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Network > LAN > DHCP Server ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • LAN IP Address : Default Gateway ของ Router
  • DHCP Start IP Address : IP address เริ่มต้นที่อุปกรณ์ได้รับแบบ Auto
  • DHCP End IP Address : IP address เริ่มต้น และ IP address สุดท้าย ที่อุปกรณ์ได้รับแบบ Auto
  • Lease Time : ระยะเวลาที่เครื่องลูกจะได้รับ IP จาก Router
  • Allocated Address : ตารางแสดงอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
 3. ที่เมนู Status > User Interface > Ethernet จะแสดงความเร็วของ LAN ที่มาเชื่อมต่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก