การตั้งค่า LAN สำหรับ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Network > LAN > DHCP Server ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • LAN IP Address : Default Gateway ของ Router
  • DHCP Start IP Address : IP address เริ่มต้นที่อุปกรณ์ได้รับแบบ Auto
  • DHCP End IP Address : IP address เริ่มต้น และ IP address สุดท้าย ที่อุปกรณ์ได้รับแบบ Auto
  • Lease Time : ระยะเวลาที่เครื่องลูกจะได้รับ IP จาก Router
  • Allocated Address : ตารางแสดงอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
 3. ที่เมนู Status > User Interface > Ethernet จะแสดงความเร็วของ LAN ที่มาเชื่อมต่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า MAC Filter (Block MAC address) สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า URL Filter (Block เว็บไซต์) สำหรับ ZTE F612C