การตั้งค่าเพื่อ Remote เข้า Router ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Security > Service Control ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • IP Version : เลือก IPv4
  • Enable : คลิกทำเครื่องหมายถูก
  • Ingress : เลือก Profile WAN ให้เลือก INTERNET_VoIP_TR069
  • Mode : เลือก Permit
  • HTTP : คลิกทำเครื่องหมายถูก เพื่อให้ Remote ผ่าน Port 80 ได้
 3. กดปุ่ม Add หลังจากกดปุ่ม Add แล้ว จะพบข้อมูลในตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า LAN สำหรับ ZTE F612C การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า MAC Filter (Block MAC address) สำหรับ ZTE F612C