การตั้งค่า MAC Filter (Block MAC address) สำหรับ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Security > MAC Filter ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Enable : คลิกทำเครื่องหมายถูก เพื่อเปิดการใช้งาน
  • Mode : เลือก Discard เพื่อใช้เงื่อนไขว่า “ไม่ให้ MAC Address นี้ ใช้งานได้”
  • Type : เลือก Route
  • Protocol : เลือก ALL
  • Source MAC Address : ระบุ Mac Address ของอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการให้ใช้งาน
  • กดปุ่ม Add
 3. เมื่อดำเนินการแล้ว จะพบรายการ MAC Address ของอุปกรณ์แสดงที่ตารางด้านล่าง
  • การแก้ไขข้อมูลเดิม :  คลิกที่ สัญลักษณ์ดินสอ
  • การลบข้อมูลออก : คลิกที่ สัญลักษณ์ถังขยะ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า LAN สำหรับ ZTE F612C การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า URL Filter (Block เว็บไซต์) สำหรับ ZTE F612C