การตั้งค่าเปิด – ปิด Wireless ตามเวลา บน ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter กรอก Username = admin, Password = password, จากนั้นกด Login
 2. จะเข้าสู่หน้า Status
 3. ตรวจสอบเวลาของ Router ให้ตรงกับปัจจุบัน > ถ้าถูกต้องแล้ว ไปข้อ (4) > กรณีที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขดังนี้
  • Time Zone : เลือก GMT+07.00 Bangkok ,Hanoi ,Jakarta
  • Primary NTP Server Address : ใส่ time.nist.gov
  • Secondary NTP Server Address : ไม่ต้องใส่
  • Poll Interval : ใส่ 86400
  • กดปุ่ม Submit
 4. ไปที่ Network > WLAN > Basic > ที่หัวข้อ Wireless RF Mode เลือก Scheduled แล้วกดปุ่ม Submit
 5. จากนั้นไปที่ WiFi Restrictions > ที่หัวข้อ Wireless RF Mode จะเป็น Scheduled แล้ว > สามารถตั้งค่าเวลาเปิด – ปิด Wireless โดย
  • Off Time : ใส่เวลาที่ต้องการให้ปิดสัญญาณ Wireless
  • On Time : ใส่เวลาที่ต้องการให้เปิดสัญญาณ Wireless
  • กดปุ่ม Submit

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wireless ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ ZTE F668 การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าการตั้งค่า ของ ZTE F668 การตั้งค่า Block Website ของ ZTE F668