การตั้งค่าเปิด – ปิด Wireless ตามเวลา บน ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter กรอก Username = admin, Password = password, จากนั้นกด Login
 2. จะเข้าสู่หน้า Status
 3. ตรวจสอบเวลาของ Router ให้ตรงกับปัจจุบัน > ถ้าถูกต้องแล้ว ไปข้อ (4) > กรณีที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขดังนี้
  • Time Zone : เลือก GMT+07.00 Bangkok ,Hanoi ,Jakarta
  • Primary NTP Server Address : ใส่ time.nist.gov
  • Secondary NTP Server Address : ไม่ต้องใส่
  • Poll Interval : ใส่ 86400
  • กดปุ่ม Submit
 4. ไปที่ Network > WLAN > Basic > ที่หัวข้อ Wireless RF Mode เลือก Scheduled แล้วกดปุ่ม Submit
 5. จากนั้นไปที่ WiFi Restrictions > ที่หัวข้อ Wireless RF Mode จะเป็น Scheduled แล้ว > สามารถตั้งค่าเวลาเปิด – ปิด Wireless โดย
  • Off Time : ใส่เวลาที่ต้องการให้ปิดสัญญาณ Wireless
  • On Time : ใส่เวลาที่ต้องการให้เปิดสัญญาณ Wireless
  • กดปุ่ม Submit

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก