การตั้งค่า AP D-Link DIR-842 ครั้งแรก โดยใช้เมนู Wizard

 1. พิมพ์ 192.168.0.1 หรือ http://dlinkrouter.local./ หัวข้อ Password (รหัสผ่าน) : ไม่ต้องใส่ จากนั้นกด Login
 2. จะเข้าสู่หน้า Welcome กดปุ่ม Next
 3. เลือก DHCP Connection (Dynamic IP Address)
 4. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • 2.4GHz Wi-Fi Network Name ตั้งชื่อสัญญาณคลื่น 2.4GHz
  • 5GHz Wi-Fi Network Name ตั้งชื่อสัญญาณคลื่น 5GHz
  • 2.4GHz Wi-Fi Password ตั้งรหัสผ่านสัญญาณคลื่น 2.4GHz
  • 5GHz Wi-Fi Password ตั้งรหัสผ่านสัญญาณคลื่น 5GHz
  • 2.4GHz Wi-Fi Security Mode ตั้งค่าประเภท Security ของคลื่น 2.4GHz
  • 5GHz Wi-Fi Security Mode ตั้งค่าประเภท Security ของคลื่น 5GHz
  • กด Next
 5. ตั้งรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration ของ AP (บังคับตั้ง) เสร็จแล้วกด Next
 6. หน้าสรุปข้อมูล กด Next
 7. กด Finish
 8. รออุปกรณ์ Reboot สักครู่
 9. หลังจาก Reboot แล้ว ให้เข้าหน้า Configuration และตรวจสอบ Status จะแสดงข้อความ “Internet Connected”

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก