การตั้งค่า Wireless บน AP D-Link DIR-842

 1. พิมพ์ 192.168.0.1 หรือ http://dlinkrouter.local./ หัวข้อ Password (รหัสผ่าน) : ไม่ต้องใส่ จากนั้นกด Login
 2. ไปที่ Settings > Wireless
 3. การตั้งค่า Wireless 2.4 GHz
  1. การตั้งค่าเบื้องต้น
   • Status ปิด-เปิด สัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Name (SSID) ชื่อสัญญาณ Wireless
   • Password รหัสผ่าน Wireless
  2. การตั้งค่าแบบ Advanced
   • Security Mode ประเภทของรหัสผ่าน
   • Chipper Type การเข้ารหัส
   • 802.11 Mode โหมดของสัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Channel ช่องสัญญาณ
   • Transmission Power กำลังในการส่งสัญญาณ
   • Channel Width แบนด์วิธสัญญาณ Wireless
   • Visibility Status สถานะการมองเห็นสัญญาณ
   • Max Clients จำนวนที่เชื่อมต่อได้มากที่สุด
   • ตั้งค่าเรียบร้อยกด Save
 4. การตั้งค่า Wireless 5 GHz
  1. การตั้งค่าเบื้องต้น
   • Status ปิด-เปิด สัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Name (SSID) ชื่อสัญญาณ Wireless
   • Password รหัสผ่าน Wireless
  2. การตั้งค่าแบบ Advanced
   • Security Mode ประเภทของรหัสผ่าน
   • Chipper Type การเข้ารหัส
   • 802.11 Mode โหมดของสัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Channel ช่องสัญญาณ
   • Transmission Power กำลังในการส่งสัญญาณ
   • Channel Width แบนด์วิธสัญญาณ Wireless
   • Visibility Status สถานะการมองเห็นสัญญาณ
   • Max Clients จำนวนที่เชื่อมต่อได้มากที่สุด
   • ตั้งค่าเรียบร้อยกด Save
 5. หลังจากกด Save ตัว AP จะ Reboot ประมาณ 90 วินาที
 6. Reboot เสร็จแล้วก็จะแสดงข้อความ “The new setting have been saved” กด OK

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า AP D-Link DIR-842 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า AP D-Link DIR-842 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า Internet บน AP D-Link DIR-842 การตั้งค่า AP D-Link DIR-842 ครั้งแรก โดยใช้เมนู Wizard การตั้งค่า UPnP บน FiberHome AN5506-04-CG