การตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ​ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ > ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ (กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR)
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP : ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ​ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย >การเชื่อมต่อ : ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

​เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter > Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู การจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

​ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 > Username = admin > Password = password
 2. ไปที่ Application > Port Forwarding
 3. ​ตั้งค่า ดังนี้
  • Enable : ให้คลิกเครื่องหมายถูก
  • Name : ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน (ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อเป็น DVR1 TCP)
  • Protocol : เลือก TCP
  • WAN Host Start IP Address และ WAN Host End IP Address : ไม่ต้องใส่
  • WAN Connection: เลือก omci_ipv4_pppoe_1
  • WAN Start Port: ใส่ 11000
  • WAN End Port : ใส่  11000
  • LAN Host IP Address : ให้ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port ตัวอย่างคือ 192.168.1.108
  • LAN Host Start Port : ใส่ Port 37777
  • LAN Host End Port : ใส่ Port 37777
  • กด ADD
 4. หลังจาก ADD แล้ว จะมีข้อมูลขึ้นมาที่ตารางด้านล่าง
 5. ​ตั้งค่าอีกครั้ง โดยครั้งนี้ตั้งกับ Port HTTP
  • Enable : ให้คลิกเครื่องหมายถูก
  • Name : ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน (ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อเป็น DVR1 HTTP)
  • Protocol : เลือก TCP
  • WAN Host Start IP Address และ WAN Host End IP Address : ไม่ต้องใส่
  • WAN Connection: เลือก omci_ipv4_pppoe_1
  • WAN Start Port: ใส่ 11001
  • WAN End Port : ใส่  11001
  • LAN Host IP Address : ให้ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
  • LAN Host Start Port : ใส่ Port 81
  • LAN Host End Port : ใส่ Port 81
  • กด ADD

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. ไปที่ Application > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกที่ Enable ออก แล้วกด Submit

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกออก > กดปุ่ม บันทึก

​ทดสอบผลการใช้งาน ผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS > ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 > ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า LAN สำหรับ ZTE F612C การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า MAC Filter (Block MAC address) สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า URL Filter (Block เว็บไซต์) สำหรับ ZTE F612C