การใช้งานหน้า Home ของ AP D-Link DIR-895L

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 > ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน > กดปุ่ม Login ได้เลย
 2. สถานะของ Internet
  1. คลิกที่รูปโลก : ด้านล่างจะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของ Internet
  2. Cable Status : แสดงว่ามีการเชื่อมต่อสาย LAN ระหว่างโมเดม กับ AP แล้วหรือไม่
  3. Connection Type : แสดงชนิดการเชื่อมต่อ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น DHCP ให้ AP รับ IP Address จาก Modem ตัวหลัก
  4. Network Status : แสดงสถานะว่ามีสัญญาณ Internet แล้วหรือไม่
  5. Connection Uptime : แสดงผลรวมเวลาตั้งแต่มีการเปิด AP
  6. Release IP Address : กดปุ่มนี้เพื่อขอรับ IP Address ใหม่จากโมเดมตัวหลัก
  7. Mac Address : ค่า MAC Address ของ AP
  8. IP Address : IP Address ที่ AP ได้รับจากโมเดมตัวหลัก
  9. Default Gateway : Default Gateway ที่ได้รับจากโมเดมตัวหลัก
 3. สถานะของ AP D-link 895L
  1. รูป AP : เมื่อคลิกที่รูป จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของ AP
  2. IP v4 Network > Router IP Address : เป็นค่า IP Address หรือ Default Gateway ของ AP
  3. Wi-Fi > Status : แสดงสถานะว่าเปิดสัญญาณ Wi-Fi ไว้หรือไม่
  4. Wi-Fi Name (SSID) : แสดงชื่อสัญญาณที่ตั้งเอาไว้
  5. Password : แสดงรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่ตั้งเอาไว้
 4. สถานะของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  1. ที่รูป Smartphone จะแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AP, คลิกที่นี่จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์เหล่านั้น
  2. แสดงชนิดการเชื่อมต่อ เช่น Wireless หรือ LAN
  3. ชื่ออุปกรณ์
  4. IP Address ที่อุปกรณ์นั้นได้รับจาก AP

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า DDNS ของ AP D-Link DIR-895L การตั้งค่า Forward Port ของ AP D-Link DIR-895L การตั้งค่า Wireless ของ AP D-Link DIR-895L การตั้งค่า Wizard Setup และการตั้งค่าครั้งแรกของ AP D-Link DIR-895L รูปและรายละเอียดของ AP D-Link DIR-895L