การตั้งค่า Wireless บน AP FiberHome HG180Ev2

 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter โดยใส่ Username : admin /Password : ใส่ตามตัวอักษรด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Login กรณีกรอกรหัสผิด 3 ครั้ง จะมีข้อความเตือนให้รอ 1 นาที แล้วค่อยใส่รหัสและ Login ใหม่ ถ้าไม่ต้องการรอ แนะนำให้ปิดเปิด AP 1 ครั้ง แล้วลอง Login อีกครั้ง
 2. Basic Setup : ไปที่ Basic Setup > WLAN
  • Basic Configuration 2.4GHz
   • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
   • Enable SSID : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน ใช้ได้เฉพาะกับ SSID1 เท่านั้น (ใช้สำหรับเลือก ปิด-เปิด SSID1-4 Firmware ไม่เปิดให้ใช้งาน SSID อื่นๆ)
   • Hide SSID : การใช้งานปกติไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก แต่หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้ทำเครื่องหมายถูก
   • SSID : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
  • Basic Configuration 5GHz
   • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
   • Enable SSID : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน ใช้ได้เฉพาะกับ SSID1 เท่านั้น (ใช้สำหรับเลือก ปิด-เปิด SSID1-4 Firmware ไม่เปิดให้ใช้งาน SSID อื่นๆ)
   • Hide SSID : การใช้งานปกติไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก แต่หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้ทำเครื่องหมายถูก
   • SSID : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
  • Security Setting 2.4GHz
   • Authentication : ค่าเริ่มต้นจะเป็น WPA-PSK/WPA2-PSK MIXED ซึ่งสามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA Preshare key : ใส่ตัวอักษร 8-32 ตัว
   • Encryption Mode : เลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่ต้องการ
   • Click here to display : กดตรงนี้ สามารถดูรหัสที่เราตั้งไว้ได้
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
  • Security Setting 5GHz
   • Authentication : ค่าเริ่มต้นจะเป็น WPA-PSK/WPA2-PSK MIXED ซึ่งสามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA Preshare key : ใส่ตัวอักษร 8-32 ตัว
   • Encryption Mode : เลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่ต้องการ
   • Click here to display : กดตรงนี่สามารถดูรหัสที่เราตั้งไว้ได้
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
 3. Advanced Setup : ไปที่ Advanced Setup > WLAN
  • Advanced Configuration 2.4GHz
   • Mode : เลือก mode ตามอุปกรณ์ที่รองรับ (ค่าเริ่มต้นจะเป็น 802.11b/g/n)
   • Bandwidth : ค่าเริ่มต้นจะเป็น 20 ,ถ้าเลือก 40 อุปกรณ์ที่มาต่อจะต้องรองรับ 802.11n (ต้องเลือก Mode ที่มี n ด้วยถึงจะใช้หัวข้อนี้ได้)
   • Channel : เลือก CH ที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Auto)
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่า
  • Advanced Configuration 5GHz
   • Mode : เลือก mode ตามอุปกรณ์ที่รองรับ (ค่าเริ่มต้นจะเป็น 802.11b/g/n)
   • Bandwidth : เลือก Bandwidth ที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Auto)
   • Channel : เลือก CH ที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Auto)
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่า
  • WPS Configuration 2.4GHz (iOS ไม่รองรับ)
  • แบบ Press Button
   • Enable WPS : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้อยู่แล้ว)
   • Choose AP Role : Registrar เลือกค่านี้จะเป็นใช้งานแบบกดปุ่ม WPS ที่ตัว AP
   • Press WPS Button : ปุ่ม PBC เปรียบเสมือนการกดปุ่ม WPS ที่ตัว AP , หลังจากกดแล้ว AP จะรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเวลา 2 นาที โดยสังเกตได้จากไฟ WPS ที่ AP จะกระพริบ และเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จไฟ WPS จะดับไป(Android ไปที่ > Setting > WiFi > Advance > WPS Push Button)
   • Input PIN Number : ให้นำเลข PIN ที่ Gen จาก Smart Phone หรืออุปกรณ์ต่างๆ มาใส่แล้วกดปุ่ม PIN , แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นกับ AP จะเชื่อมต่อกัน
   • Negotiation Status : ขณะที่ AP รออุปกรณ์อื่นๆมาเชื่อมต่อจะแสดงสถานะว่า PROCESSING หลังจากเชื่อมต่อกันสำเร็จแล้วจะแสดงสถานะว่า OK
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
   • ปุ่ม Refresh : ใช้กดเพื่อตรวจสอบสถานะ Negotiation Status
  • แบบ PIN
   • Enable WPS : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้อยู่แล้ว)
   • Choose AP Role : หากต้องการใช้งานแบบ PIN ให้เลือกเป็น Enrollee (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Registrar)
   • Current PIN : เวลาใช้งานให้เลือกชื่อสัญญาณของ AP บนอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อ จากนั้นนำ PIN
   • ที่แสดงอยู่ไปใส่ที่อุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อ, หากต้องการเปลี่ยน PIN ให้กดปุ่ม Generate New PIN
   • Session Status : ขณะรอการใส่ PIN ที่อุปกรณ์ จะแสดงสถานะเป็น PROCESSING
   • หลังจากเชื่อมต่อแล้วจะแสดงสถานะเป็น OK
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
   • ปุ่ม Refresh : ใช้กดเพื่อตรวจสอบสถานะ Session Status
  • WPS Configuration 5GHz (iOS ไม่รองรับ)
  • แบบ Press Button
   • Enable WPS : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้อยู่แล้ว)
   • Choose AP Role : Registrar เลือกค่านี้จะเป็นใช้งานแบบกดปุ่ม WPS ที่ตัว AP
   • Press WPS Button : ปุ่ม PBC เปรียบเสมือนการกดปุ่ม WPS ที่ตัว AP , หลังจากกดแล้ว AP จะรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเวลา 2 นาที โดยสังเกตได้จากไฟ WPS ที่ AP จะกระพริบ และเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จไฟ WPS จะดับไป(Android ไปที่ > Setting > WiFi > Advance > WPS Push Button)
   • Input PIN Number : ให้นำเลข PIN ที่ Gen จาก Smart Phone หรืออุปกรณ์ต่างๆ มาใส่แล้วกดปุ่ม PIN , แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นกับ AP จะเชื่อมต่อกัน
   • Negotiation Status : ขณะที่ AP รออุปกรณ์อื่นๆมาเชื่อมต่อจะแสดงสถานะว่า PROCESSING หลังจากเชื่อมต่อกันสำเร็จแล้วจะแสดงสถานะว่า OK
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
   • ปุ่ม Refresh : ใช้กดเพื่อตรวจสอบสถานะ Negotiation Status
  • แบบ PIN
   • Enable WPS : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้อยู่แล้ว)
   • Choose AP Role : หากต้องการใช้งานแบบ PIN ให้เลือกเป็น Enrollee (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Registrar)
   • Current PIN : เวลาใช้งานให้เลือกชื่อสัญญาณของ AP บนอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อ จากนั้นนำ PIN
   • ที่แสดงอยู่ไปใส่ที่อุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อ, หากต้องการเปลี่ยน PIN ให้กดปุ่ม Generate New PIN
   • Session Status : ขณะรอการใส่ PIN ที่อุปกรณ์ จะแสดงสถานะเป็น PROCESSING
   • หลังจากเชื่อมต่อแล้วจะแสดงสถานะเป็น OK
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
   • ปุ่ม Refresh : ใช้กดเพื่อตรวจสอบสถานะ Session Status

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก