รูปและรายละเอียดของ AP FiberHome SR120-A

ตัวเครื่องด้านหน้า

 

ตัวเครื่องด้านหลัง

  • LAN 1-4 : ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิล แบบหัวต่อ RJ45 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
  • WAN : ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิล แบบหัวต่อ RJ45 ไปยังเร้าเตอร์ตัวหลัก
  • USB : ช่องเชื่อมต่อ USB
  • Power : ช่องสำหรับเชื่อมต่อสายไฟจากอะแดปเตอร์
  • ON/OFF : ปุ่มเปิด - ปิดอุปกรณ์
  • WPS : กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเปิดใช้งาน WPS ไฟจะติด รออุปกรณ์ Client มาเชื่อมต่อประมาณ 2 นาที
  • RESET : ช่องสำหรับตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อคืนค่าโรงงาน (ต้องใช้อุปกรณ์ปลายแหลมกดค้างประมาณ 10 วินาที)

 

ตัวเครื่องด้านบน

 

ตัวเครื่องด้านล่าง

 

ตัวเครื่องด้านซ้าย

 

ตัวเครื่องด้านขวา

 

สถานะไฟ LED

 

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก