การตั้งค่า LAN บน AP FiberHome SR120-A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า โดยเปิด Browser พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter (User = admin, Password = ใส่ตามรูปตัวอักษรที่ปรากฏด้านล่าง)
 2. หน้า Status ไปที่ More
 3. ไปที่ Network Settings
 4. ไปที่ IPV4 Settings มีหัวข้อการตั้งค่าดังนี้
  • LAN IP address คือ IP Address ของตัว AP
  • การตั้งค่า DNS มี 2 ตัวเลือก คือ
  • Use DNS Relay คือ การรับค่า DNS อัตโนมัติจากตัว Modem ตัวต้น
  • Set Manually คือ การตั้งค่าใส่ DNS เอง
  • DHCP Server คือ การปิดเปิดการทำงานของ DHCP (เปิดจะเป็นสีฟ้า ปิดจะเป็นสีเทา)
  • IP Address Range คือ IP Address เริ่มต้น และ IP Address สุดท้ายที่ AP จะจ่ายให้แบบอัตโนมัติ
  • DHCP Lease Time คือ การตั้งค่าเวลาที่จะให้ AP ทำการจ่าย IP Address ให้ใหม่ หน่วยเป็นวินาที
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Save

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก