การตั้งค่า LAN บน AP ZTE ZXHN H198A

 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter (User = admin, Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง) จากนั้นกด Login
 2. หลังจาก Login แล้วจะเข้าสู่หน้าจอ Overview ไปที่ LAN Device เลือก LAN Setting จากนั้นเลือกตั้งค่าตามหัวข้อที่ต้องการ ดังนี้
 3. เมนู Allocated Address (DHCP) : ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ AP แล้ว
  • Host Name : เป็นชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาแล้ว
  • MAC Address : เป็นค่า MAC Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาแล้ว
  • IP Address : เป็นค่า IP Address ที่ AP ให้เครื่องลูกข่ายตัวเองไป
  • Port : ใช้งานผ่าน WiFi=SSID , LAN=LAN1-4
  • Remaining Lease : เวลาที่เหลือสำหรับการเชื่อมต่อเข้ามาในครั้งนั้นๆ
  • กดปุ่ม Refresh เมื่อต้องการค้นหาอีกครั้ง
 4. เมนู DHCP Server (การตั้งค่า IP Address ของ Router)
  • DHCP Server: เลือก On เมื่อต้องกรเปิด, OFF เพื่อปิด
  • LAN IP Address : ค่า Default Gateway ของ AP , สามารถเปลี่ยนได้ตามแต่การใช้งาน
  • DHCP Start IP : เป็น IP แรกที่จะแจกให้กับอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อกับ AP
  • DHCP End IP : เป็น IP สุดท้ายที่จะแจกให้กับอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อกับ AP
  • Custom Lease Time : เป็นเวลาที่ AP จะแจก IP ใหม่ให้กับอุปกรณ์ที่มา (86400=24 ชั่วโมง)
  • หากตั้งค่าเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Apply
 5. เมนู DHCP Binding (การตั้งค่าการจำกัดการใช้งาน หรือ LAN Mac Filter)
  • Name: ตั้งชื่อ Profile ตามต้องการ
  • MAC Address: ใส่ค่า MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการจำกัดการใช้งาน
  • IP Address: ใส่ IP Address ของอุปกรณ์
  • หากตั้งต่าเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Apply สังเหตุที่ชื่อหัวข้อ จะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกับ Profile ที่ตั้งเอาไว้
 6. เมนู Port Control (การตั้งค่าเพื่อเปิด ปิด Port สำหรับเชื่อมต่อ)
  • LAN1 - 4 : เลือก On เมื่อต้องการเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้นเลือกไว้อยู่แล้ว) , เลือก Off เมื่อต้องการปิดใช้งาน
  • SSID1 : เลือก On เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Wireless 2.4GHz , เลือก Off เมื่อต้องการปิดใช้งาน
  • SSID5 : เลือก On เมื่อต้องการปิดใช้งาน Wireless 5GHz , เลือก Off เมื่อต้องการปิดใช้งาน
  • All On : เลือกเพื่อเปิดใช้งานทั้งหมด
  • All Off : เลือกเพื่อปิดใช้งานทั้งหมด

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก