การตั้งค่า Wi-Fi บน Skyworth GN542VF

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter โดย User = admin / Password = กรอกข้อมูลตามรูปที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Status เลือกไปที่ Network
 3. การตั้งค่า WLAN 2.4G : เลือกเมนู WLAN 2.4G ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Enable คือ ปิด - เปิด สัญญาณ Wi-Fi
  • Mode คือ เลือก Mode ของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 802.11b/g/n
  • Channel คือ เลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิม คือ Auto
  • SSID คือ ชื่อสัญญาณ Wi-Fi
  • Bandwidth (MHz) คือ เลือกความกว้างของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 20
  • Associate Number คือ จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 32 เครื่อง
  • SSID Enable คือ ปิด - เปิด ชื่อสัญญาณ
  • RF Output Power คือ เพิ่มระดับกำลังส่งสัญญาณ ค่าเดิม คือ Standard
  • WPS Enable คือ ปิด - เปิด WPS
  • WPS Mode คือ เลือก Mode WPS
  • Security Setting คือ เลือกประเภทของรหัสสัญญาณ Wi-Fi
  • Pre-Shared Key (PSK) คือ ตั้งรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi
 4. การตั้งค่า WLAN 5G : เลือกเมนู WLAN 5G ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Enable คือ ปิด - เปิด สัญญาณ Wi-Fi
  • Mode คือ เลือก Mode ของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 802.11a/n/ac
  • Channel คือ เลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิม คือ Auto
  • SSID คือ ชื่อสัญญาณ Wi-Fi
  • Bandwidth (MHz) คือ เลือกความกว้างของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 80
  • Associate Number คือ จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 32 เครื่อง
  • SSID Enable คือ ปิด - เปิด ชื่อสัญญาณ
  • RF Output Power คือ เพิ่มระดับกำลังส่งสัญญาณ ค่าเดิม คือ Standard
  • WPS Enable คือ ปิด - เปิด WPS
  • WPS Mode คือ เลือก Mode WPS
  • Security Setting คือ เลือกประเภทของรหัสสัญญาณ Wi-Fi
  • Pre-Shared Key (PSK) คือ ตั้งรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไข Skyworth GN542VF ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า Skyworth GN542VF เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Skyworth GN542VF การตั้งค่า DDNS บน Skyworth GN542VF การตั้งค่า Forward Port บน Skyworth GN542VF