การตั้งค่า Forward Port บน Skyworth GN542VF

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter โดย User = admin / Password = กรอกข้อมูลตามรูปที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Status เลือกไปที่ Application
 3. เลือกเมนู NAT แล้วเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง
 4. หัวข้อ Port Forwarding Virtual Server ทำการตั้งค่าดังนี้
  • Interface เลือก 1_TR069_INTERNET_R_VID_100
  • เลือก Custom Service
  • Protocol เลือก Protocol ที่ต้องการ
  • External Start Port และ External End Port ใส่เลข Port ที่ต้องการ Forward
  • Internal Port ใส่เลข Port ของอุปกร์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forward
  • Internal IP ใส่เลข IP Address ของอุปกร์ที่ต้องการ Forward
  • Mapping Name ตั้งชื่อตามต้องการ
  • กดปุ่ม Add จากนั้นจะมีตารางข้อมูลที่ตั้งค่าไว้แสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก