การตั้งค่า LAN บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Local Network > LAN
  • Allocated Address (DHCP) : แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
  • DHCP Server : เลือก On เพื่อเปิดให้ Router จ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ อัตโนมัติ
  • เลือก Off เพื่อปิดการจ่าย IP Address ให้อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  • LAN IP Address : เป็นค่า IP ของ Router หรือ Default Gateway
  • DHCP Start / End IP Address : เป็นค่า IP เริ่มต้นและสุดท้าย ที่จะจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ
  • การเปลี่ยน IP Address จะต้องเปลี่ยนให้คล้องจองกันทั้ง LAN IP Address และ DHCP Start / End IP Address
   เช่น LAN IP Address : 192.168.2.1 / DHCP Start / End IP Address : 192.168.2.33 - 192.168.2.64 เป็นต้น
  • DNS Relay
 3. ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ZTE F688 การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688 การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688