การตั้งค่า LAN บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Local Network > LAN
  • Allocated Address (DHCP) : แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
  • DHCP Server : เลือก On เพื่อเปิดให้ Router จ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ อัตโนมัติ
  • เลือก Off เพื่อปิดการจ่าย IP Address ให้อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  • LAN IP Address : เป็นค่า IP ของ Router หรือ Default Gateway
  • DHCP Start / End IP Address : เป็นค่า IP เริ่มต้นและสุดท้าย ที่จะจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ
  • การเปลี่ยน IP Address จะต้องเปลี่ยนให้คล้องจองกันทั้ง LAN IP Address และ DHCP Start / End IP Address
   เช่น LAN IP Address : 192.168.2.1 / DHCP Start / End IP Address : 192.168.2.33 - 192.168.2.64 เป็นต้น
  • DNS Relay
 3. ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก