การตั้งค่า Wi-Fi บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Local Network > WLAN
  • WLAN On/Off Configuration
  • WLAN (2.4GHz / 5GHz) : เลือก On เพื่อ เปิดสัญญาณ Wireless, เลือก Off เพื่อ ปิดสัญญาณ Wireless
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
 3. WLAN Global Configuration : 2.4GHz
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิด/เปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น, หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Mode : เลือก 802.11b/g/n ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • Band Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น แต่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อต้องรองรับ 40MHz ถึงจะใช้งานได้
  • Transmitting Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
 4. WLAN Global Configuration : 5GHz
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น , หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Mode : 802.11a/n/ac ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • Band Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น
  • Transmitting Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
 5. WLAN SSID Configuration : SSID1 (2.4GHz) / SSID5 (5GHz)
  • On/Off : สำหรับเปิด / ปิด ชื่อสัญญาณนี้
  • SSID Name : สำหรับตั้งชื่อสัญญาณ Wireless
  • SSID Hide : สำหรับซ่อนชื่อสัญญาณนี้ , ถ้าเปิดจะต้องไปสร้างการเชื่อมต่อ Wireless เองที่อุปกรณ์ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อ
  • Encryption Type : WPA/WPA2-PSK-TKIP-AES ค่าเริ่มต้นนี้เป็นการเข้ารหัสที่ปลอดภัยที่สุด สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้ตามต้องการ
  • WPA Passphrase : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 32 ตัวอักษร, สามารถคลิกที่รูปดวงตา เพื่อดูรหัสผ่านได้
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ZTE F688 การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688 การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688