การตั้งค่า Forward Port บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Internet > Security > เลื่อนลูกศรไปทางขวา เลือกแถบ Port Forwarding
 3. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • New Item : เลือก On เพื่อเปิดใช้งาน Profile นี้
  • Name : ตั้งชื่อ Profile ตามต้องการ เช่น ตั้งว่า “DVR”
  • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP And UDP
  • WAN Connection : เลือก Auto
  • LAN Host : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
  • WAN Port : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port (กรณีใช้ True DDNS ให้ใส่ Port ของ True DDNS)
  • LAN Host Port : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward (กรณีไม่ได้ใช้ True DDNS หัวข้อ WAN Port และ LAN Host Port ให้ใส่ค่าเดียวกัน)
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
  • หากต้องการ Forward Port เพิ่ม ให้กดปุ่ม Create New Item
 4. เมื่อกดปุ่ม Apply แล้ว จะปรากฏค่า ดังนี้
  • ชื่อ Profile จะเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อ Profile ที่ตั้งไว้
  • จะมีข้อความแจ้งว่าบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว
  • หากต้องการลบ Profile ให้คลิกที่รูปถังขยะ
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ZTE F688 การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688 การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688